Lưu và phân tích câu chuyện Instagram, điểm nổi bật, bài đăng, video mà không cần đăng ký

Với Trình tải xuống Video & Bài đăng Ẩn danh cho IG, bạn có thể lưu, chia sẻ và đăng lại mọi thứ từ Instagram - Ảnh hồ sơ, Video, Bài đăng, Câu chuyện, Câu chuyện nổi bật, IGTV, Câu chuyện. Thật dễ dàng để sử dụng mà không cần đăng ký. Mọi người đều có thể sử dụng miễn phí. Thử ngay bây giờ!

Đặc trưng:

  • Tải xuống video hoặc ảnh từ Instagram
  • Lưu video và hình ảnh từ Instagram trong andoid hoặc iOS của bạn
  • Sao chép chú thích từ Instagram
  • Chia sẻ video và hình ảnh yêu thích của bạn với những người khác
  • Đăng lại trên Instagram